Encyklopedia harcerstwa

Harcerstwo jest pojęciem wieloznacznym. To nie tylko współczesny ruch harcerski, na który składa się działalność różnych współczesnych organizacji harcerskich, ale także dziejące się od ponad 100 lat zjawisko w polskiej kulturze narodowej. Działalność ruchu harcerskiego jest niezwykle ważna dla dziedzictwa narodowego Polski, dlatego w latach 80-tych XX wieku, z powodzeniem, Olgierd Fietkiewicz podjął próbę opracowania „Leksykonu harcerstwa”. Redaktor zwrócił jednak uwagę na pewne niedoskonałości Leksykonu, które związane były z ubogą wówczas teorią harcerstwa, wieloma lukami historycznymi oraz co najważniejsze ciągle powstającym nowym dorobkiem harcerskiej działalności. Dziś wiemy, że okres transformacji ustrojowej przyniósł wiele zmian oraz zawiłych, nie wystarczająco dobrze wyjaśnionych sytuacji, które należałoby opisać.